Belka
Niedziela, 9 Grudnia 2018   imieniny: Aneta, Leokadia, Wiesław
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

XLVI sesja Rady Miejskiej w Opocznie

 
XLVI Sesja Rady Miejskiej w Opocznie, 29 czerwca 2018 roku, godz. 9.00 sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór sekretarza obrad. 3. Przedłożenie porządku obrad. 4. Przyjęcie Protokołów z obrad XLIII, XLIV i XLV sesji Rady Miejskiej w Opocznie. 5. Budownictwo mieszkaniowe w Gminie Opoczno. 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 7. Zapytania i interpelacje radnych. 8. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2017. 9. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. 10. Wykonanie budżetu gminy za rok 2017: a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego, c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opoczna. 11. Podjęcie uchwał w sprawach: a) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Grupę Motocyklową Opoczno FANS OF THE RIDE, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2017 rok, c) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna, d) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie, e) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Opoczna, f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018-2029, g) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018, h) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, i) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, j) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2019 – 2021, k) zmiany Uchwały Nr XII/110/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 11 października 2007r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Opoczno, l) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, m) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym, n) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego, o) ustanowienia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Opoczno, p) zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, q) zmiany uchwały Nr XXXVII/415/2017 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17 Stycznia, rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej. 12. Zapytania i wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Wiesław Wołkiewicz

 


Gmina Opoczno
 
Data pliku video: 2018-06-29, Źródło artykułu: youtube.com
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
loading...
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
 
Polecane

DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

 
Brak sond
 
Newsletter
Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
 
 
opoczyński

Powiat opoczyński - stolicą i siedzibą władz powiatu znajdującego się we wschodniej części województwa łódzkiego jest miasto Opoczno. Powiat powstał wskutek reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1999 roku. Obszar powiatu to nieco ponad 1000 km², a stan ludności określony na 2007 rok wynosił 78 473 tys. mieszkańców. 66%, czyli 51 744 zamieszkuje tereny wiejskie.

Są to gminy: Białaczów, Mniszków, Paradyż, Poświętne, Sławno i Żarnów. Pozostałe 34% ludności zamieszkuje gminy miejsko-wiejskie – Drzewicę i Opoczno.

Miejsc do zwiedzania i podziwiania w powiecie nie brakuje. Wystarczy wspomnieć, że na jego ziemiach znajduje się aż 235 pomników przyrody, które z pewnością uatrakcyjnią spacerowanie po leśnych terenach. Podczas wędrówki natkniemy się także na rzeki: Pilicę, Drzewiczkę, Wąglankę, zbiorniki Wąglanka-Miedzna, zbiornik w Drzewicy, w Opocznie oraz część Zalewu Sulejowskiego. W najstarszej z gmin powiatu – Żarnowie możemy spotkać ślady pobytu człowieka sprzed ponad 4,5 tys. lat.   

 

Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola